Địa chỉ: 67/13 Đường số 10, Phường số 7, Khu phố Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh